Cấu hình giới hạn dung lượng file đính kèm trong Mdaemon Mail Server

Cấu hình giới hạn dung lượng file đính kèm trong Mdaemon Mail Server

Để ngăn chặn làm dụng máy chủ mail và khuyến khích khả năng tương tác tốt hơn với các máy chủ mail server hoặc yêu cầu triển khai chính sách phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, các quản trị viên cần xác định kích thước email tối đa mà mọi người có thể gửi hoặc nhận sao cho phù hợp với chinh sách của doanh nghiệp mình.

Lưu ý:

– Khi thiết lập kích thước gửi nhận email, hãy nhớ rằng khi một email được gửi đi các máy chủ sẽ tự động mã hóa nội dung email đó và sẽ làm tăng kích thước của chúng lên khoảng 35-40%. Do đó nếu bạn muốn thiết lập cho phép người dùng gửi nhận email với dung lượng tối đa 10Mb thì bạn cần thiết lập trên hệ thống với dung lượng cho phép khoảng 15Mb.

– Với mỗi hệ thống email việc mã hóa sẽ làm tăng dung lượng khác nhau, do đó để chính xác sau khi thiết lập xong cần kiểm tra để đo sao cho phù hợp với chính sách của doanh nghiệp.

Cách cấu hình:

– Việc cấu hình sẽ dựa trên tính năng Content Filter của Mdaemon vì nó cho phép quản lý mềm dẻo hơn.

– Yêu cầu: Cho phép một số người chỉ định được phép gửi nhận mail với dung lượng 50Mb. Còn lại sẽ chỉ được phép gửi nhận tối đa với dung lượng 10Mb.

Để giải quyết yêu cầu trên chúng ta cần tạo ra 3 Rules trên hệ thống. Yêu cầu 3 rules này như sau:

Rule1: Chặn tất cả các mail với dung lượng trên 50Mb.
Rule2: Với dung lượng nhỏ hơn 50Mb. Cần kiểm tra xem thuộc đối tượng người dùng nào:
– Nếu thuộc người dùng được phép gửi nhận 50Mb sẽ bỏ qua rule 3
– Nếu không thuộc người dùng được phép gửi nhận 50Mb sẽ chuyển sang Rule3 để xử lý.
Rule3: Chặn tất cả các mail với dung lượng lớn hơn 10Mb

Chú ý: Cách làm việc của Mdaemon trong Content Filter sẽ đọc các Rule có trong hệ thống từ trên xuốn dưới.

About the Author

Leave a Reply