Monthly Archives: August 2017

Khôi phục mailbox đã xóa trong Exchange 2010

Khôi phục mailbox đã xóa trong Exchange 2010

Toàn bộ quá trình khôi phục mailbox đã xóa trong Exchange bao gồm các bước như sau: Khôi phục EDB và LOG từ Windows Backup Chuyển dữ liệu đã khôi phục về trạng tháy clean shutdown bằng cách sử dụng tiện ích ESEUtil Tạo Recovery Database từ file EDB Khôi phục các thành phần mailbox […]

read more »