Chính sách bảo mật

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà khách hàng có thể được xác định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc e-mail (“dữ liệu cá nhân”). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Nếu quý khách không cung cấp thông tin chúng tôi yêu cầu, quý khách vẫn có thể truy cập hầu hết các trang web của chúng tôi nhưng có thể không thể truy cập một vài tùy chọn, cung cấp và dịch vụ. Một số trang web của chúng tôi gửi “cookies” đến máy tính của quý khách để phục vụ quý khách tốt hơn với các thông tin phù hợp khi quý khách trở lại trang web của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Trong một phần của trang web, chúng tôi yêu cầu hoặc có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên công ty, công việc và bất kỳ thông tin nào khác. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để liên lạc với quý khách qua email hoặc điện thoại về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà quý khách đã thể hiện sự quan tâm.

2. Chuyển tiếp thông tin

Chúng tôi không chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba khác ngoài chỉ dẫn hoặc hợp đồng bởi các thỏa thuận với khách hàng. Chúng tôi sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba để sử dụng quảng cáo.

3. Sử dụng Cookie

Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của quý khách đến máy chủ của chúng tôi khi quý khách truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của quý khách. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. Chúng tôi dùng cookie để tiện cho quý khách vào web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi quý khách muốn vào thay đổi lại giỏ mua hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của mình) và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về quý khách (ví dụ: mục tiêu quảng cáo). Trình duyệt của quý khách có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của quý khách trên web.

4. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp thích hợp về công nghệ để bảo vệ và bảo mật thông tin này. Những biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn ở tường lửa, phát hiện xâm nhập và các phần mềm bảo mật tự động khác.