Project Description

Dự án triển khai thi công nhà máy Bia Hà Nội - Hải Phòng Phạm vi công việc: - Thiết kế thi công hệ thống mạng LAN, Wi-Fi - Thiết kế thi công hệ thống tổng đài nội bộ - Thiết kế thi công hệ thống camera giám sát - Thiết kế thi công hệ thống âm thanh công cộng

Show More
Project Details
Name NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Date 07 Wed 2017 Categories Networking Author admin
Visit Site